23°C lekkie zachmurzenie

12 milionów złotych na Centrum Lokalne „Niedźwiadek”, które powstanie do końca 2019 r.

12 milionów złotych na Centrum Lokalne „Niedźwiadek”, które powstanie do końca 2019 r.

Centrum Lokalne „Niedźwiadek” powstanie do końca 2019 r. Dzielnica otrzymała 12 milionów złotych z budżetu Warszawy na realizację tego zadania.

Projekt Centrum Lokalnego zakłada zamiany architektoniczne na obszarze prawie 9 hektarów Osiedla Niedźwiadek. Mają one na celu zwiększenie funkcjonalności powierzchni, na której toczy się codzienna aktywność mieszkańców. Przestrzeń ma stać się bardziej przyjazna, estetyczna i wygodna. Stanie się tak za sprawą wprowadzenia rozwiązań, które zaproponowali sami mieszkańcy. W 2016 roku wspólnie z urzędnikami i architektami ze Stowarzyszenia Architektów Polskich wypracowali koncepcję CL „Niedźwiadek”, w której określono kierunki zmian. W tym roku, dzięki otrzymanym środkom, dzielnica zleci wykonanie szczegółowego projektu architektonicznego i kosztorysu inwestycji, w latach 2018 - 2019 obszar zostanie zmodernizowany.

Warto przypomnieć, że Ursus został wybrany do realizacji pilotażowego programu Warszawskich Centów Lokalnych, jako jedna z 10 lokalizacji, spośród 500 nadesłanych propozycji. Zmiany mają zostać wprowadzone na terenie Parku Hassów, pływalni „Albatros”, targowiska „Centrum Handlowego – Spółka Kupców Ursus” oraz placu zabaw „Hasanka”. W 2017 dzielnica planuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia, w 2018 rozpocznie realizację I etapu inwestycji o wartości ponad 6 mln zł. Zaplanowano wówczas wyniesienie do poziomu chodników ulicy Wojciechowskiego, na odcinku od skweru z pomnikiem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do placu zabaw „Hasanka”, otwarcie Parku Hassów na powstały plac, wyposażenie go w elementy małej architektury i nowe nasadzenia zieleni. W tym miejscu zostanie utworzona strefa ruchu „30”. Z terenu wokół pawilonów zostanie przeniesiony parking w okolice torów PKP, gdzie powstanie 60 miejsc postojowych dla samochodów. Nowe miejsca parkingowe koncepcja przewiduje także wzdłuż ulicy Orląt Lwowskich. W tym etapie prac dzielnica zmodernizuje także teren przy pawilonach, poprzez wybudowanie nowej posadzki, wyremontowanie wewnętrznego dziedzińca, a także ustawienie nowego wyposażenia terenu, jak ławki, kosze i inne elementy małej architektury.

II etap prac utworzenia CL „Niedźwiadek” realizowany w 2019 roku pochłonie ponad 5,5 mln zł. Nowy wygląd zyska wówczas plac zabaw „Hasanka”. Prace zakładają wymianę nawierzchni bezpiecznej, zmodernizowanie fontanny, pergoli i boiska dla najmłodszych, a także budowę kawiarenki. Duże zmiany przejdzie także Park Hassów, w którym powstanie ścieżka botaniczna, siłownia plenerowa, zaplecze przy scenie, która przejdzie gruntowny remont, podobnie jak parkowe alejki. W drugim etapie realizacji inwestycji dzielnica wzbogaci się o teren, jakiego jeszcze w Ursusie nie ma. Na działce wzdłuż torów powstanie „strefa sportów” dedykowana młodzieży. Powstaną tam boiska, skatepark i ścieżka rowerowa. O szczegółach zadecydują sami zainteresowani. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus przeprowadzi w październiku br. ankietę, na podstawie której dzielnica wybierze szczegółowe elementy i rozwiązania oczekiwane przez młodych mieszkańców dzielnicy w „strefie sportów”.

Fot. U.Dz.

 

12 milionów złotych na centrum lokalne „niedźwiadek”, które powstanie do końca 2019 r. - komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się