12°C lekkie zachmurzenie

Kwiaty Integracji

Imprezy, Kwiaty Integracji - zdjęcie, fotografia

Data 12 maja 2017 roku na długo zapadnie w  pamięci dzieci, rodziców, nauczycieli                  i wszystkich przyjaciół Przedszkola Integracyjnego nr 137  im. Janusza Korczaka w Ursusie. Tego dnia w Ośrodku Kultury ARSUS odbył się IX Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji” połączony z obchodami 25-lecia integracji w przedszkolu.

W tegorocznej edycji swoje artystyczne talenty zaprezentowali przedstawiciele pięciu przedszkoli. Jako pierwsi wystąpili gospodarze - dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 137 ze spektaklem, „Cztery pory roku”. Występ został uwieńczony odśpiewanym przez dzieci Hymnem „Kwiatów Integracji”, autorką słów którego jest dyrektor Małgorzata Polkowska.

Podczas uroczystości wystąpiły kolejne przedszkola ze swoimi spektaklami, mianowicie: Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina” z przedstawieniem, „Przygody Sindbada Żeglarza”, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 ze spektaklem „Mali Muzykanci”, Przedszkole Integracyjne nr 209 „Zaczarowane Ziarenko” z przedstawieniem „Wielka Fala”, Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z Piastowa z repertuarem, „Zaczarowany świat muzyki”.

Sala Ośrodka Kultury ARSUS zapełniona była do ostatniego miejsca. Oklaskom nie było końca. Podczas całego przeglądu panowała przyjazna i rodzinna atmosfera. Wszystkie prezentacje były pełne muzyki, tańca i kolorów. Pozwoliły widzom przeżyć wspaniałe chwile, które na długo zostaną w ich sercach. Dzieci wykazały się ogromnym profesjonalizmem, zaangażowaniem i tolerancją, wspierając swoich kolegów na scenie.

Wszystkie przedszkola biorące udział w  tegorocznym przeglądzie zostały nagrodzone statuetkami, dyplomami i upominkami ufundowanymi przez sponsorów.

Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych to doskonały pomysł na ujawnianie dziecięcych  talentów i pokazanie, że dzieci niepełnosprawne posiadają zdolności, które zachwycają. Integracja to zabawa dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Wspólne działania, wsparcie, wspólne przebywanie.

Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Kwiaty Integracji” będą kontynuowane pielęgnując ideę integracji i realizując dewizę Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka: „Chrońmy, szanujmy i rozwijajmy piękno naszego dzieciństwa”.

Patronat nad wydarzeniem sprawowali: Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, Urszula Kierzkowska - Burmistrz Dzielnicy Ursus, Wiesław Krzemień zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus,  Robert Faliszewski - Społeczny Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dzielnicy Ursus, Agnieszka Jegier - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, OMEP, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, „Nowa szkoła”, „Moje bambino”, tygodnik „Południe”.

Monika Kuligowska i Agnieszka Lasota

Kwiaty Integracji komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się